FANTOMOWE WARSZTATY CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Zapraszamy wszystkich uczestników Konferencji do odwiedzenia naszej fantomowej sali operacyjnej. Jest to już kolejne spotkanie w tym roku demonstrujące możliwości operacyjne z zakresu chirurgii naczyniowej na fantomach. Są to pierwsze tego typu zajęcia w Polsce dedykowane głównie do młodych chirurgów. Zaprezentowane zostaną nowoczesne fantomy gdzie operację zaczynamy od etapu nacięcia skóry do wykonania pełnej endarterektomii. Przewidujemy zabiegi z operacji tętnic szyjnych oraz wszczepiania pomostów obwodowych. Zapraszamy wszystkich zarówno do czynnego uczestnictwa, ale także do wyrażenia opinii na temat zaproponowanego typu szkolenia.


Zajęcia odbędą się dnia 13 grudnia 2019 w godzinach 10:00 - 16:00 na II piętrze Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajęcia prowadzi dr n. med. Włodzimierz Hendiger

Oddział Chirurgii Naczyniowej MSWiA w Łodzi